Quy định sử dụng

Khi bạn truy cập vào trang website https://bacsilackimngan.vn/  – Công ty TNHH Viện Chăm Sóc Da LBC (gọi tắt là LBC), với tư cách của khách viếng thăm hoặc thành viên đã đăng ký, xin vui lòng đọc kỹ quy định sử dụng này. LBC có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc loại bỏ bất kỳ phần nào trong các Điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào. Các thay đổi này có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web bacsilackimngan.vn mà không cần thông báo trước, và bạn có trách nhiệm cập nhật thường xuyên để theo dõi các thông tin mới được đăng. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web LBC sau khi các thay đổi này được đăng đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với những sửa đổi trong quy định sử dụng.

LBC không chịu trách nhiệm về chất lượng đường truyền Internet và ảnh hưởng đến tốc độ truy cập của bạn vào trang website bacsilackimngan.vn.

Quy định và hướng dẫn liên quan đến khách hàng

  • Khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
  • LBC có quyền yêu cầu thông tin bổ sung về khách hàng khi xác nhận đơn hàng để đảm bảo mọi thông tin liên lạc về đơn hàng được xử lý chính xác nhất.
  • LBC sẽ cấp một tài khoản sử dụng để khách hàng có thể mua sắm trong khuôn khổ các Điều khoản và Điều kiện sử dụng đã đề ra. Khách hàng sẽ phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải chịu trách nhiệm về mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên trang web bacsilackimngan.vn. Ngoài ra, khách hàng phải thông báo cho LBC biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. LBC không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra do khách hàng không tuân thủ quy định.
  • Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web bacsilackimngan.vn với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được LBC cho phép bằng văn bản. Vi phạm có thể dẫn đến hủy tài khoản mà không cần báo trước.
  • Trong quá trình đăng ký, quý khách sẽ nhận email quảng cáo từ trang web bacsilackimngan.vn. Nếu không muốn tiếp tục nhận email, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link dành cho hủy đăng ký trong mọi email quảng cáo.
  • Tất cả nội dung trên trang web bacsilackimngan.vn và ý kiến phê bình đều là tài sản của LBC. LBC sẽ áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật nếu phát hiện thông tin giả mạo.

Chấp nhận đơn hàng, giá cả và điều khoản bất khả kháng

(1) Đôi khi có thể có sai sót xảy ra và LBC sẽ liên hệ hoặc thông báo hủy đơn hàng cho khách hàng. LBC cũng có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào. LBC không chịu trách nhiệm nếu quy trình mua hàng không diễn ra đúng cam kết do những nguyên nhân bất khả kháng.

(2) Trong trường hợp quy trình mua hàng bị ảnh hưởng bởi những nguyên nhân bất khả kháng như tai nạn, hiểm họa thiên nhiên, hành động của bên thứ ba, bạo loạn, chiến tranh, trường hợp quốc gia khẩn cấp, khủng bố, dịch bệnh, hỏa hoạn, bão lụt, sự cố kỹ thuật của bên thứ ba, gián đoạn của tiện ích công cộng, LBC sẽ không chịu trách nhiệm.

Thay đổi hoặc hủy bỏ giao dịch

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tham gia giao dịch tại trang web bacsilackimngan.vn. Trong trường hợp nhập sai thông tin, LBC có quyền từ chối thực hiện giao dịch. Khách hàng có quyền đơn phương chấm dứt giao dịch bằng cách thông báo cho LBC qua hotline hoặc email.

Thông báo

Mọi thông báo liên quan đến việc mua hàng sẽ được gửi văn bản qua email hoặc điện thoại.

Thương hiệu và bản quyền sở hữu trí tuệ

Mọi quyền sở hữu trí tuệ đều là tài sản của LBC và được bảo vệ bởi luật bản quyền.

Luật pháp và thẩm quyền tại Lãnh thổ Việt Nam

Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được hiểu và áp dụng theo luật pháp của Việt Nam.