Điều trị bằng công nghệ IPL

Hiển thị tất cả 3 kết quả

IPL là viết tắt của Intense Pulsed Light, là một phương pháp điều trị da thẩm mỹ sử dụng ánh sáng xung cường độ cao. Ánh sáng IPL là một loại ánh sáng phổ rộng, có bước sóng từ 400 đến 1200nm. Nó được sử dụng để điều trị nhiều vấn đề về da khác nhau, bao gồm:


Tại Lạc's Beauty Center cam kết mang lại làn da tuyệt vời dành cho bạn. 𝐁𝐚́𝐜 𝐒𝐢̃ 𝐃𝐚 𝐋𝐢𝐞̂̃𝐮 – 𝐋𝐚̣𝐜 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐠𝐚̂𝐧 – HƯỚNG ĐẾN Y HỌC CÁ NHÂN HÓA